திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

நமது உள்ளார்ந்த குணங்களை வளர்த்து, அமைதியான மனதை வளர்த்துக்கொள்வதன் மூலம் உண்மையான மகிழ்ச்சியை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது.

திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சியில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

அபேயில் விருந்தினர், பிரார்த்தனை சக்கரங்களை திருப்புகிறார்.
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

நமது தவறான செயல்களை சுத்தப்படுத்துதல்

நமது கடந்தகால செயல்களுக்கு வருத்தம் தெரிவிப்பது மற்றும் மீண்டும் நடக்காமல் இருக்க உறுதி எடுப்பது பற்றிய விளக்கம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அபேயில் விருந்தினர், பிரார்த்தனை சக்கரங்களை திருப்புகிறார்.
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

இன்பங்களுக்கு ஏங்குதல்

இன்பங்களை நாம் எப்படிப் பற்றிக் கொள்கிறோம், நம்முடைய சொந்த விஷயங்களைச் செய்யும் வழிகள், மற்றும் ஆராய்வது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அபேயில் விருந்தினர், பிரார்த்தனை சக்கரங்களை திருப்புகிறார்.
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

நெறிமுறை நடத்தை மற்றும் உந்துதல்

மகிழ்ச்சியின் அர்த்தம், கோபமும் பற்றுதலும் எவ்வாறு துன்பத்தை ஏற்படுத்துகின்றன, மேலும் அதன் நன்மைகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்துக்குரிய ஜம்பா மரத்தடியில் படித்துக் கொண்டிருந்தார்.
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

வாழ்க்கையை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றுவது

நமது மதிப்புமிக்க மனித மறுபிறப்பின் உண்மையான அர்த்தம் என்ன? கர்மாவை நினைவு கூர்வது மற்றும் உருவாக்குவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்துக்குரிய சோட்ரான் கற்பிப்பதைக் கவனமாகக் கேட்கும் சங்கதிகளும், சாதாரண பயிற்சியாளர்களும்.
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

உண்மையான மகிழ்ச்சியைக் கண்டறிதல்

எல்லா தவறான இடங்களிலும் மகிழ்ச்சியைத் தேடுகிறீர்களா? உண்மையான மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் உருவாக்கப்படுவதில்லை...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

வெற்றி, மகிழ்ச்சி மற்றும் அன்பை எவ்வாறு அடைவது

வெற்றி, மகிழ்ச்சி மற்றும் அன்பை நமது சொந்த விதிமுறைகளின்படி மறுவரையறை செய்து, பௌத்த கண்ணோட்டம் எப்படி என்பதைப் புரிந்துகொள்வது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கண்ணை மூடிக்கொண்டு, மைக்ரோஃபோனைப் பிடித்துக் கொண்டு வணக்கத்துக்குரிய சோட்ரான்.
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

செல்வத்தை அடைதல் மற்றும் சமநிலைப்படுத்துதல்

பணம் நம் வாழ்வில் எதைக் குறிக்கிறது என்பதையும், சுயநலத்தை எவ்வாறு சமாளிப்பது என்பது உள்நிலையை எவ்வாறு கொண்டு வரும் என்பதையும் ஆராய்வது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துஷிதாவில் கெஷே ஜம்பா வாங்டுவின் ஸ்தூபியை சுற்றி வரும் புனித சோட்ரான்.
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

உள் அமைதி

அதிருப்தி மனதைக் கடப்பது அதிக இரக்கத்திற்கான வழியைத் திறக்கிறது. நம் பயத்தை எப்படி எதிர்கொள்வது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சிங்கப்பூரில் உள்ள Tai Pei புத்த மையத்தில் பூக்களைப் பிடித்துக் கொண்டு சிரித்துக் கொண்டிருக்கும் வணக்கத்துக்குரிய சோட்ரான்.
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

நிறைவேறாத எதிர்பார்ப்புகளுடன் வேலை

நம் எதிர்பார்ப்புகளின் மூலம் ஏமாற்றத்தை எப்படி ஏற்படுத்துகிறோம், அதை நாம் எப்படிக் கண்டறியலாம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
புத்த நூலகத்தின் வெளிப்புற முகப்பு.
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

நுகர்வோர் மற்றும் மகிழ்ச்சி

நம்மிடம் உள்ளவற்றின் அடிப்படையில் சமூகம் மகிழ்ச்சியை எவ்வாறு வரையறுக்கிறது என்று கேள்வி எழுப்புவது மற்றும் நுகர்வோர் எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை ஆராய்வது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்