திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

நமது உள்ளார்ந்த குணங்களை வளர்த்து, அமைதியான மனதை வளர்த்துக்கொள்வதன் மூலம் உண்மையான மகிழ்ச்சியை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது.

திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சியில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

மகிழ்ச்சிக்கான பௌத்த அணுகுமுறை

என் மகிழ்ச்சியே மிக முக்கியமானது என்ற கண்ணோட்டத்தில் வாழ்வது உண்மையில் மகிழ்ச்சியற்ற நிலைக்கு இட்டுச் செல்கிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

நம்பிக்கை மற்றும் துறத்தல்

நம்பிக்கையான மனதை எப்படிக் கொண்டிருப்பது என்பது குறித்த பாதுகாப்பான மாணவரின் கேள்விக்கான பதில்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

மகிழ்ச்சிக்கான சூத்திரம்

மகிழ்ச்சியைத் தேடுவதில், மக்களை இன்னும் வெளிப்படையாக நேசிக்கும் திறனை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்,…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

பணத்தின் மீதான காதல்

செல்வத்தின் மீதான பற்று எப்படி கவலை மற்றும் அதிருப்தியை வளர்க்கிறது, மற்றும் நம்மிடம் இருப்பதில் எவ்வளவு மனநிறைவு...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

மக்களை நேசி, இன்பம் அல்ல

மகிழ்ச்சிக்கான தேடலில், புகழ் மற்றும் நற்பெயருக்கான பற்றுதல் ஒரு முக்கிய காரணம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் போதனையின் அருகாமை.
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

மனநிறைவை வளர்ப்பது

வெளிப்புற உடைமைகள் மற்றும் உறவுகளில் மனநிறைவைக் காண முடியாது, ஆனால் நமது வளர்ச்சியிலிருந்து உருவாகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

மகிழ்ச்சி மற்றும் பிரச்சனைகளின் ஆதாரம்

உண்மையான மகிழ்ச்சி என்றால் என்ன? மகிழ்ச்சி என்பது வெளிப்புற சூழ்நிலைகள் மற்றும் பொருட்களிலிருந்து வருகிறது என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம், ஆனால்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

பௌத்தம் மற்றும் நுகர்வோர்

நுகர்வோர் சமூகத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது மற்றும் அமெரிக்காவில் பௌத்தத்தின் மீது அதன் தாக்கம் பற்றிய பேச்சு.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அபேயில் விருந்தினர், பிரார்த்தனை சக்கரங்களை திருப்புகிறார்.
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

நீண்ட கால நன்மைக்காக முடிவுகளை எடுப்பது

நெறிமுறையுடன் செயல்படுவதன் மூலமும் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்வதன் மூலமும் உண்மையான நீண்ட கால மகிழ்ச்சியைக் கண்டறிவது எப்படி.

இடுகையைப் பார்க்கவும்