துக்கத்தை கையாள்வது

எதிர்பாராத மற்றும் தேவையற்ற மாற்றங்களை நாம் சந்திக்கும் போது துக்க செயல்முறையின் மூலம் செயல்படுவதற்கான கருவிகள்.

துக்கத்தை கையாள்வதில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

துக்கத்தை கையாள்வது

மரணம் மற்றும் துக்கத்தில்

நம் துக்கத்தை நிர்வகிக்கும் போது, ​​இறக்கும் செயல்முறையின் மூலம் நம் அன்புக்குரியவர்களை எப்படி ஆதரிப்பது, மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மேசன் ஜாடியில் வெள்ளை இளஞ்சிவப்பு பூச்செண்டு.
துக்கத்தை கையாள்வது

அம்மாவுக்காக ஒரு பிரார்த்தனை

நேசிப்பவரின் இழப்பு வேதனையாக இருக்கலாம். இதன் மூலம் வலியைக் குறைக்க உதவுங்கள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் கோஷமிடுவதில் பின்வாங்குபவர்களை முன்னிலைப்படுத்துகிறார்.
துக்கத்தை கையாள்வது

துக்கத்தை கையாள்வது

துக்கத்திற்கான காரணங்களை ஆராய்வது மற்றும் துக்க செயல்முறையின் மூலம் எவ்வாறு செயல்படுவது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மருந்து புத்த பூஜைக்காக அமைக்கப்பட்ட பலிபீடம்.
துக்கத்தை கையாள்வது

நமது ஆன்மீக வழிகாட்டிகள் காலமானால்

ஆன்மீக ஆசிரியர்களின் மரணத்தை அனுபவிப்பது பற்றி பழைய நண்பருடன் ஒரு கருத்து பரிமாற்றம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்