ஞானம் மற்றும் கருணை நூலகம்

ஒரு மேற்கத்திய பார்வையாளர்களுக்கான பாதையின் நிலைகளில் தலாய் லாமாவின் வர்ணனை அவரது புனிதத்தன்மை பற்றிய போதனைகள்.

ஞானம் மற்றும் கருணை நூலகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

தொகுதி 1 புத்த வழியை நெருங்குகிறது

கோபம் மற்றும் ஏமாற்றம்

கோபம், ஏமாற்றம் மற்றும் உணர்ச்சிகள் மற்றும் உயிர்வாழ்வது பற்றிய அத்தியாயம் 3 இல் உள்ள பகுதிகளை உள்ளடக்கியது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 1 புத்த வழியை நெருங்குகிறது

உணர்ச்சிகள் மற்றும் கிளாஸ்கள்

அத்தியாயம் 3 இன் ஒரு பகுதியாக, 'உணர்ச்சிகள் மற்றும் கிளேசாஸ்' பற்றிய கற்பித்தல், இணைப்பில் கவனம் செலுத்துகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 1 புத்த வழியை நெருங்குகிறது

ஒரு நெறிமுறை நெருக்கடியை எதிர்கொள்கிறது

மரியாதைக்குரிய துப்டன் சாம்டன் முதல் சில அத்தியாயங்களில் ஒரு மதிப்பாய்வை வழிநடத்துகிறார், எப்படி செய்வது என்பதில் கவனம் செலுத்துகிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஞானம் மற்றும் கருணை நூலகம்

ஞானம் மற்றும் இரக்கத்தின் நூலகம்

"ஞானம் மற்றும் இரக்கத்தின் நூலகம்" தொடரில் புத்தகங்களை எழுதுவதற்குப் பின்னால் உள்ள கதை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 1 புத்த வழியை நெருங்குகிறது

மனமே மகிழ்ச்சிக்கு ஆதாரம்

மரியாதைக்குரிய துப்டன் ஜிக்மே முதல் அத்தியாயத்தை மதிப்பாய்வு செய்கிறார், மனம் எப்படி இருக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதில் கவனம் செலுத்துகிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 1 புத்த வழியை நெருங்குகிறது

மனமும் உணர்ச்சிகளும்

ஆரம்பம் அத்தியாயம் 3: மனமும் உணர்ச்சிகளும், மகிழ்ச்சியற்ற தன்மைக்கும் நல்லொழுக்கமின்மைக்கும் இடையிலான உறவை ஆராய்தல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 1 புத்த வழியை நெருங்குகிறது

துஹ்காவை முடிப்பதற்கான வாய்ப்பு

"சார்ந்த எழுச்சி மற்றும் மூன்று நகைகள்" மற்றும் "துஹ்காவை முடிப்பதற்கான சாத்தியம்" ஆகிய பிரிவுகளை உள்ளடக்கியது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 1 புத்த வழியை நெருங்குகிறது

ஆரியர்களின் நான்கு உண்மைகள்

"ஆரியர்களின் நான்கு உண்மைகள்" மற்றும் "சார்ந்த எழுச்சி மற்றும் வெறுமை" ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 1 புத்த வழியை நெருங்குகிறது

மனம் என்றால் என்ன?

அத்தியாயம் 2 “பௌத்த வாழ்க்கையின் பார்வை” தொடங்கி, “மனம் என்றால் என்ன?” என்ற பகுதியை உள்ளடக்கியது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 1 புத்த வழியை நெருங்குகிறது

ஒரு பரந்த கண்ணோட்டம்

அத்தியாயம் 1 முடிவடைகிறது, பௌத்தத்தை ஆராய்வது, தொடங்கும் போது ஒரு பரந்த கண்ணோட்டத்தின் மதிப்பில் கவனம் செலுத்துகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 1 புத்த வழியை நெருங்குகிறது

பௌத்தத்தை ஆராய்தல்

அத்தியாயம் ஒன்றில் கற்பித்தல்: பௌத்தத்தை ஆராய்தல், பௌத்தம், விஞ்ஞானம் மற்றும் பிறவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பைப் பார்ப்பது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்