நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது

விரிவான போதனைகள் நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது அவரது புனித தலாய் லாமாவால்.

நீங்கள் உண்மையில் இருப்பதைப் போல உங்களை எப்படிப் பார்ப்பது என்பதில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது

அமைதியான நிலைத்தன்மையை வளர்த்தல்

கட்டளைகளைக் கடைப்பிடிப்பது எப்படி ஒருவரின் தியானப் பயிற்சிக்கு உதவுகிறது மற்றும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ உதவுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது

நெகிழ்வான மனம் கொண்டவர்

ஒரு நல்ல உத்வேகத்தை அமைப்பதன் முக்கியத்துவம், நமது விலைமதிப்பற்ற மனித வாழ்க்கையின் மதிப்பைப் பார்ப்பது,…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது

எங்கள் வாய்ப்புகளைப் பாராட்டுகிறோம்

நமது விலைமதிப்பற்ற மனித மறுபிறப்புக்கான அனைத்து காரணங்களையும் நிபந்தனைகளையும் மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு உந்துதல், மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது

கர்மா மற்றும் வெறுமை

நாம் ஏன் வெறுமையைப் பற்றி அறிய விரும்புகிறோம் என்பதற்கான ஒரு கண்ணோட்டம் மற்றும் கற்பிக்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது

உள்ளார்ந்த இருப்பை மறுப்பது

அந்த நபர் மொத்தத்தில் ஒன்றாக இருக்கிறாரா என்பதையும், நாம் பார்ப்பதில் சிரமம் இருப்பதையும் பகுப்பாய்வு செய்தல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது

சவாலான சுய பார்வை

ஒரு நபர் உள்ளார்ந்த முறையில் அல்லது மொத்தத்தில் இருந்து தனித்தனியாக இருக்கிறார் என்பதை மறுக்கும் பல்வேறு காரணங்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது

"நான்" இன் இருப்பு

சுயத்தின் வெறுமையின் நான்கு புள்ளி பகுப்பாய்வை மதிப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் கரடுமுரடான கற்பித்தல் மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்