மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

பௌத்த உளவியலின் படி நல்லொழுக்க மற்றும் அறமற்ற மன நிலைகளின் விளக்கக்காட்சி.

மனம் மற்றும் மன காரணிகளில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

ஒரு கன்னியாஸ்திரி திறந்த புல்வெளி மற்றும் மரங்கள் கொண்ட ஏரிக்கரையில் நிற்கிறார்.
மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

நம்பிக்கை இல்லாமை, மறதி, சுயபரிசோதனை செய்யாமை...

நமது நடைமுறையைப் பாதிக்கும் மனக் காரணிகளை எவ்வாறு அறிந்துகொள்வது மற்றும் எவ்வாறு அபிவிருத்தி செய்வது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு கன்னியாஸ்திரி திறந்த புல்வெளி மற்றும் மரங்கள் கொண்ட ஏரிக்கரையில் நிற்கிறார்.
மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

மறைத்தல், சோம்பல், சோம்பல்

அறியாமை தொடர்பான துன்பங்கள் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை எவ்வாறு தடுக்கின்றன மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு சமாளிப்பது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு கன்னியாஸ்திரி திறந்த புல்வெளி மற்றும் மரங்கள் கொண்ட ஏரிக்கரையில் நிற்கிறார்.
மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

மனநிறைவு, கிளர்ச்சி

பற்றுதலிலிருந்து பெறப்பட்ட துன்பங்கள் பற்றிய போதனைகள் மற்றும் அவற்றுக்கான மாற்று மருந்துகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு கன்னியாஸ்திரி திறந்த புல்வெளி மற்றும் மரங்கள் கொண்ட ஏரிக்கரையில் நிற்கிறார்.
மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

கோபம், பழிவாங்குதல், வெறுப்பு, பொறாமை

கோபம் மற்றும் குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்துகளிலிருந்து எழும் குழப்பமான அணுகுமுறைகளின் சுருக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு கன்னியாஸ்திரி திறந்த புல்வெளி மற்றும் மரங்கள் கொண்ட ஏரிக்கரையில் நிற்கிறார்.
மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

ஜிக்தா

அறியாமையின் மனக் காரணி எவ்வாறு ஒரு திடமான சுயத்தையும் பகுப்பாய்வையும் வைத்திருக்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு கன்னியாஸ்திரி திறந்த புல்வெளி மற்றும் மரங்கள் கொண்ட ஏரிக்கரையில் நிற்கிறார்.
மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

மன பயிற்சி பற்றிய பிரதிபலிப்புகள்

நம் மனதைக் கண்காணிப்பதன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைக்க தனிப்பட்ட அனுபவங்களைப் பகிர்தல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு கன்னியாஸ்திரி திறந்த புல்வெளி மற்றும் மரங்கள் கொண்ட ஏரிக்கரையில் நிற்கிறார்.
மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

இணைப்பு

எப்படி பற்றுதல் போன்ற துன்பங்கள் நம் மனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட கருத்துக்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்