பௌத்தம் ஏன் படிக்க வேண்டும்?

21 ஆம் நூற்றாண்டில் மேற்கில் பௌத்தத்தைப் படிப்பது மற்றும் நடைமுறைப்படுத்துவது பற்றிய கேள்வி பதில்.

அனைத்து இடுகைகளும் ஏன் பௌத்தம் படிக்க வேண்டும்?

பௌத்தம் ஏன் படிக்க வேண்டும்?

திபெத்திய புத்த கன்னியாஸ்திரிகளுக்கு முழு அர்ச்சனை

கன்னியாஸ்திரிகளுக்கான நியமனத்தைச் சுற்றியுள்ள சில சிக்கல்கள் மற்றும் சர்ச்சைகளை வணங்கிய துப்டன் சோட்ரான் விளக்குகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம் ஏன் படிக்க வேண்டும்?

புத்த vs கத்தோலிக்க நியமனம்

ஒரு கத்தோலிக்கராக வாழ்வதற்கு இடையே உள்ள சில ஒற்றுமைகள் மற்றும் வேறுபாடுகளை வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான் விளக்குகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம் ஏன் படிக்க வேண்டும்?

பாலின சமத்துவம் மற்றும் பௌத்தத்தின் எதிர்காலம்

மேற்கத்திய பௌத்தத்திற்கான பாலின சமத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்தை வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான் விவாதிக்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம் ஏன் படிக்க வேண்டும்?

பௌத்தத்தில் தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

புனிதர் துப்டன் சோட்ரான் பௌத்தத்தில் தத்துவ ஆய்வுகளின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி விவாதிக்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம் ஏன் படிக்க வேண்டும்?

பக்தியின் முக்கியத்துவம்

புத்த மதத்தில் உள்ள பக்தி நடைமுறைகளை எவ்வாறு அணுகுவது என்பது குறித்து வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம் ஏன் படிக்க வேண்டும்?

பௌத்தம் மற்றும் சமூக ஈடுபாடு

படிப்பு, தியானம் மற்றும் சமூக சேவை ஆகியவற்றுக்கு இடையே சமநிலையை அடைவது குறித்து மதிப்பிற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம் ஏன் படிக்க வேண்டும்?

21 ஆம் நூற்றாண்டின் பௌத்தராக எப்படி இருக்க வேண்டும்

சமகால கலாச்சாரத்தில் ஞானம் மற்றும் இரக்கத்தை எவ்வாறு கற்பிக்க முடியும் என்பது குறித்து மரியாதைக்குரிய துப்டன் சோட்ரான்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்