பிக்ஷுணி அர்ச்சனை

பிக்ஷுணி நியமனம் தொடர்பான போதனைகள். நியமனம் பெற்ற கன்னியாஸ்திரியாக மாறுவதற்கான செயல்முறை, கன்னியாஸ்திரியாக வாழ்ந்த அனுபவம் மற்றும் பிக்ஷுணி பட்டம் பெற்ற வரலாறு ஆகியவை இடுகைகளில் அடங்கும்.

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மேற்கத்திய மடாலயங்கள்

திபெத்திய பாரம்பரியத்தில் மேற்கத்திய பௌத்த கன்னியாஸ்திரிகள்

வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் தனது சொந்த அனுபவங்களின் மூலம் மேற்கில் உள்ள புத்த கன்னியாஸ்திரிகளின் வரலாற்றை ஆராய்கிறார்,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு கன்னியாஸ்திரியின் வாழ்க்கை

ஊக்கமூட்டும் திங்கள்: மதிப்பிற்குரிய சோ அவர்களுடன் ஒரு நேர்காணல்...

புனித சோட்ரான் மகிழ்ச்சி, இரக்கம் மற்றும் நீங்கள் விரும்பும் நபராக மாறுவது பற்றிய பௌத்த கண்ணோட்டத்தைப் பற்றி விவாதிக்கிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
டிராவல்ஸ்

பிக்ஷுணி அர்ச்சனையில் பங்கேற்பது

தைவானில் ஒரு பிக்ஷுனி அர்ச்சனைக்கு சாட்சியாக இருந்த அனுபவத்தை வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான் பகிர்ந்து கொள்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்துக்குரிய ஒலிவாங்கியைப் பிடித்துக்கொண்டு பேசுகிறார்.
துறவியாக மாறுதல்

விதிகளில் வாழ்தல்

தர்மத்தில் வாழும் மகிழ்ச்சி. போதிசிட்டாவின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அது எவ்வாறு உதவுகிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய செம்கியின் (அப்போது நான்சி) தலைமுடியை வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் வெட்டுகிறார்.
துறவியாக மாறுதல்

கன்னியாஸ்திரியாக மாறுதல்

அர்ச்சனை செய்ய ஒருவரின் விருப்பத்தை கருத்தில் கொள்ள பல வழிகள் உள்ளன. உந்துதல் மிக முக்கியமானது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரியாதைக்குரிய பெண்டே துறவு அங்கிகளுக்காக அளவிடப்படுகிறது.
கன்னியாஸ்திரிகளுக்கான முழு அர்ச்சனை

பிக்ஷுனியாக மாறுதல்

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் பெண்டே தைவானில் குருத்துவம் பெற்ற அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வண. வேனருடன் சோட்ரான் கற்பித்தல். டம்சோ மொழிபெயர்த்துள்ளார்.
மேற்கத்திய மடாலயங்கள்

திபெத்திய பௌத்தம் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு

மேற்கத்தியர்கள் திபெத்திய பௌத்த ஆசிரியர்களை எப்படிச் சந்தித்தார்கள், எப்படி தர்மத்தைப் படித்தார்கள் மற்றும் பயிற்சி செய்தார்கள் என்பது பற்றிய தனிப்பட்ட கணக்கு…

இடுகையைப் பார்க்கவும்