வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோனி

வண. துப்டன் சோனி திபெத்திய பௌத்த பாரம்பரியத்தில் ஒரு கன்னியாஸ்திரி. அவர் ஸ்ரவஸ்தி அபே நிறுவனரும் மடாதிபதியுமான வெனனிடம் படித்துள்ளார். 1996 ஆம் ஆண்டு முதல் துப்டென் சோட்ரான். அவர் அபேயில் வசித்து வருகிறார், அங்கு அவர் 2008 இல் புதிய நியமனம் பெற்றார். அவர் 2011 இல் தைவானில் உள்ள ஃபோ குவாங் ஷானில் முழு அர்ச்சகத்தைப் பெற்றார். சோனி, யூனிடேரியன் யுனிவர்சலிஸ்ட் சர்ச்சில் ஆஃப் ஸ்போகேன் மற்றும் எப்போதாவது மற்ற இடங்களிலும் பௌத்தம் மற்றும் தியானத்தைப் போதிக்கிறார்.

இடுகைகளைக் காண்க

தொகுதி 1 புத்த வழியை நெருங்குகிறது

உணர்ச்சிகள் மற்றும் உணர்வுகளின் மதிப்பாய்வு

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோனி அத்தியாயத்திலிருந்து “பௌத்தம், அறிவியல் மற்றும் உணர்ச்சிகள்” என்ற பகுதியை மதிப்பாய்வு செய்கிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 1 புத்த வழியை நெருங்குகிறது

நான்கு உண்மைகளின் ஆய்வு

மதிப்பிற்குரிய துப்டன் சோனி நான்கு உண்மைகளை மதிப்பாய்வு செய்கிறார், இதன் உண்மையை மையமாகக் கொண்டு…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு திறந்த இதயம் கொண்ட வாழ்க்கை

மனதிற்கு ஆரோக்கியமான உணவுமுறை

இரக்கத்தை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பது மனதிற்கான மனநலத் திட்டத்தில் ஈடுபடுவது போன்றது. என்ன…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கோம்சென் லாம்ரிம்

நெறிமுறை நடத்தையின் முழுமை

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோனி, ஒழுக்கமற்ற நடத்தையின் பத்து வழிகளை எவ்வாறு புரிந்துகொள்வது மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் போதனைகள்

“விலைமதிப்பற்ற மாலை” விமர்சனம்: வினாடி வினா 8 கேள்விகள்...

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோனி புத்தரின் உடல்களை அடைவதற்குத் தேவையான எல்லையற்ற தகுதியை மதிப்பாய்வு செய்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்