வணக்கத்திற்குரிய ஜம்யாங் வாங்மோ

ஜம்யாங் வாங்மோ (முன்னர் ஜம்பா சோக்கி) ஸ்பெயினில் 1945 இல் பிறந்தார். அவர் சட்டத்தில் பட்டம் பெற்றார், 1973 இல் ஒரு சிரமணேரிகா ஆனார் மற்றும் லாமா யேஷேவிடம் படித்தார். 1987 இல். ஹாங்காங்கில் பிக்ஷுணி சபதம் பெற்றார். ஒரு கலைஞரான அவர், தர்ம நூல்களையும் மொழிபெயர்ப்பதோடு, முடிந்தவரை பின்வாங்குவதையும் விரும்புகிறார். 'லைஃப் அஸ் எ மேற்கத்திய புத்த கன்னியாஸ்திரி'யின் இணை அமைப்பாளராக இருந்தார்.

இடுகைகளைக் காண்க