ஹீதர் மேக் டச்சர்

Heather Mack Duchscher 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் பௌத்தத்தைப் பயின்று வருகிறார். அவர் ஜனவரி 2012 இல் வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரானின் போதனைகளைப் பின்பற்றத் தொடங்கினார் மற்றும் 2013 இல் ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் பின்வாங்கத் தொடங்கினார்.

இடுகைகளைக் காண்க

ஹீத்தர் ஒரு குடத்தில் இருந்து தண்ணீர் பாத்திரங்களில் தண்ணீர் ஊற்றுகிறார்.
ஆரம்ப நடைமுறைகள்

பெருந்தன்மையின் இதயம்

தண்ணீர் கிண்ணங்களை வழங்குவதற்கான ஆரம்ப நடைமுறை பயிற்சியாளரில் திறந்த தன்மையையும் தாராள மனப்பான்மையையும் வளர்க்கிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையில் நோயை எடுத்துக்கொள்வதில்

நம் அக அழகை அங்கீகரிப்பது

அபே தன்னார்வத் தொண்டர் ஹீதர் டச்சர், தர்மாவைச் சந்தித்தது எப்படி அவள் சாப்பிடுவதைக் கடக்க உதவியது என்பதைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மெழுகுவர்த்தி வெளிச்சத்தில் மக்கள் கூட்டம்.
போர் மற்றும் பயங்கரவாதத்தை மாற்றுதல்

வன்முறை முகத்தில்

சமீபத்திய பயங்கரவாதச் செயல்கள் மற்றும் அதன் பின்விளைவுகளுக்கு இரண்டு மாணவர்கள் பதிலளிக்கின்றனர்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஹீதர் தியானம் நடத்துகிறார்.
ஆரம்ப நடைமுறைகள்

வஜ்ரசத்வ ஞோன்றோ

ஒரு மாணவர் வஜ்ரசத்வ ஞோன்ட்ரோவை முடிப்பது பற்றிய எண்ணங்களை வழங்குகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஹீதர் ஜனாதிபதி அருங்காட்சியகத்தில் ஒரு கண்காட்சியின் முன் நிற்கிறார்.
புகலிடம் மற்றும் போதிசிட்டா மீது

உண்மையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது

நாம் சம்சார உலகில் இருப்பதால் துன்பத்திலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. ஒரே ஒரு விஷயம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒதுக்கிட படம்
வஜ்ரசத்வா

குப்பை மனதை இறக்குதல்

ஒரு மாணவி வஜ்ரசத்வா பின்வாங்கலில் கலந்து கொண்ட பிறகு சுத்திகரிப்பு பயிற்சி செய்வது குறித்த தனது எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2014

எங்கள் குப்பைகளை போடுகிறோம்

வஜ்ராசத்வா பின்வாங்கலின் போது வலி, நோய் மற்றும் சுத்திகரிப்பு ஆகியவற்றுடன் பணிபுரியும் நுண்ணறிவுகளைப் பகிர்ந்து கொள்கிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வணக்கத்திற்குரிய ஜம்பா மற்றும் ஹீதர் பலிபீடத்தை ஏற்பாடு செய்கிறார்கள்.
அறத்தை வளர்ப்பதில்

ஐந்தாவது கட்டளையை மற்றொருவர் எடுத்துக்கொள்கிறார்

புத்திசாலித்தனமான உணவில் சேர்க்க, போதையைத் தவிர்க்க ஐந்தாவது கட்டளையை எப்படி நீட்டிக்க வேண்டும் என்று ஒரு மாணவர் பகிர்ந்து கொள்கிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்