கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்

1930 இல் பிறந்த கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக் ஒரு கெஷே லராம்பா மற்றும் செரா-ஜே துறவு பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் மடாதிபதி ஆவார். அவர் எட்டு வயதில் துறவியானார் மற்றும் 1959 இல் திபெத்தின் தனது தாயகத்திலிருந்து தப்பிச் செல்வதற்கு முன்பு செரா-ஜேவில் உள்ள அனைத்து முக்கிய பௌத்த நூல்களையும் படித்தார். அவரது புத்தகம் "இதயத்தை மாற்றுவது: மகிழ்ச்சி மற்றும் தைரியத்திற்கான புத்த வழி" என்பது பற்றிய விளக்கமாகும். போதிசத்துவர்களின் முப்பத்தேழு நடைமுறைகள்" மற்றும் போதிசத்வா பாதையை விவரிக்கிறது. அவர் "வெறுமையின் நுண்ணறிவு" என்ற நூலின் ஆசிரியரும் ஆவார். அவர் அக்டோபர் 2014 இல் காலமானார்.

இடுகைகளைக் காண்க

கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

வெவ்வேறு கொள்கை அமைப்புகளில் வெறுமை

வெவ்வேறு கோட்பாடு அமைப்புகள் மற்றும் வெறுமனே பெயரிடப்பட்ட நிகழ்வுகள் பற்றிய கூடுதல் விவாதம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்குடன் சங்காவின் குழு புகைப்படம்.
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

புனித பொருட்கள், மறுபிறப்பு மற்றும் இரக்கம்

சம்சாரத்திற்கு வழிவகுக்கும் அறம் சார்ந்த செயல்கள், ஏழு அம்ச வழிமுறைகள் மற்றும் கருணை பற்றிய விவாதம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட போதனைகளை தெளிவுபடுத்துதல்

கொள்கை அமைப்புகள், லேபிள்கள் மற்றும் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட்ட போதனைகளை தெளிவுபடுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் பற்றி மேலும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்குடன் சங்காவின் குழு புகைப்படம்.
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

விடுதலை மற்றும் கோட்பாடு பள்ளிகள்

45-49 வசனங்கள் விடுதலை என்றால் என்ன, இருப்பு மற்றும் இல்லாமையின் உச்சநிலை மற்றும் அவற்றுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

வெறுமையை ஒருங்கிணைத்தல்

போதனைகளை வெறுமையில் ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் மறுப்புப் பொருளைக் கண்டறிதல், சில அறிவுரைகளைத் தொடர்ந்து...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

வெறுமையை புரிந்து, விடுதலை அடைதல்

வெறுமையை புரிந்துகொள்வதன் மூலமும், நீலிசம் மற்றும் தவறான பார்வைகளை விளக்குவதன் மூலமும் விடுதலையை அடைவது எப்படி.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சாக் கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

சுயமும் மொத்தமும்

"நான்" என்ற கருத்து இருக்கும் போது செயல் உள்ளது, செயலில் இருந்து பிறப்பும் உள்ளது,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சாக் கேமராவைப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.
கென்சூர் ஜம்பா டெக்சோக்கின் போதனைகள்

"நான்" என்ற கருத்து

அனைத்து உயிரினங்களும் "நான்" என்ற கருத்தாக்கத்திலிருந்து எவ்வாறு உருவாகின்றன மற்றும் கருத்தாக்கத்தால் சூழப்பட்டுள்ளன ...

இடுகையைப் பார்க்கவும்