கோபம்

கோபத்தின் மன உளைச்சல் பற்றிய போதனைகள், அதன் காரணங்கள், தீமைகள் மற்றும் மாற்று மருந்துகள் உட்பட.

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

கோபத்தை குணப்படுத்தும்

கோபத்துடன் வேலை

பௌத்தக் கண்ணோட்டத்தில் கோபத்தைப் பற்றிய விவாதம், கடினமான விஷயங்களைக் குறிப்பிடுவது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நவீன உலகில் நெறிமுறைகள்

நடைமுறையில் கருணை

எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் மற்றவர்களிடம் கருணையுடன் நாம் எவ்வாறு நடந்துகொள்ளலாம்?

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

ததாகதகர்பாவிற்கு ஒன்பது உருவகங்கள்

அத்தியாயம் 13 இல், "ததாகர்பாவிற்கான ஒன்பது உருவகங்கள்" என்ற பிரிவில் இருந்து முதல் இரண்டு உருவகங்களை விளக்கி,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

புத்தர் இயல்பை மாற்றுவது மற்றும் இயற்கையாகவே நிலைத்திருப்பது

இயற்கையாகவே நிலைத்திருக்கும் புத்த இயல்பு மற்றும் புத்த இயற்கையை மாற்றுதல் ஆகியவற்றின் பொருளை விளக்குதல், பகுதியிலிருந்து...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

துன்பங்கள் எவ்வாறு வெளிப்படுகின்றன

துன்பங்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன மற்றும் அவற்றை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு நமக்கு ஏன் சமநிலை தேவை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

இருபது இரண்டாம் நிலை துன்பங்கள்

இருபது இரண்டாம் நிலை துன்பங்கள் மற்றும் மாற்று மருந்துகளைப் பயன்படுத்துதல் பற்றிய ஒரு போதனை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்