ஆகஸ்ட் 29, 2022

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

லாமா சோங்கப்பாவின் தங்கா படம்.
வண. சங்கே காத்ரோ

ப்ராசங்கிகா மத்யமக கோட்பாடுகள்: பகுதி 3

செல்லுபடியாகும் அறிவாளிகள் பற்றிய ப்ராசங்கிகா மத்யமக வலியுறுத்தல்களின் விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு கன்னியாஸ்திரியின் வாழ்க்கை

நான் ஏன் பௌத்த துறவியானேன்

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான் எப்படிப்பட்டது என்பது குறித்து கொரியா புத்த தொலைக்காட்சி நெட்வொர்க்குடனான நேர்காணலின் ஒரு பகுதி…

இடுகையைப் பார்க்கவும்