23 மே, 2022

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

லாமா சோங்கப்பாவின் தங்கா படம்.
வண. சங்கே காத்ரோ

சவுத்ராந்திகா டெனெட் பள்ளி: பகுதி 3

சௌத்ராந்திகா பள்ளி செல்லுபடியாகும் மற்றும் செல்லாத அறிவாற்றல் மற்றும் தன்னலமற்ற தன்மையை வலியுறுத்துகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்