சார்ந்து எழுவது

41 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்த இயல்பு

புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட தொடர்ச்சியான போதனைகளின் (பின்வாங்கல் மற்றும் வெள்ளி) ஒரு பகுதி சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்த இயல்பு, மூன்றாவது தொகுதி ஞானம் மற்றும் கருணை நூலகம் புனித தலாய் லாமா மற்றும் வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரான் ஆகியோரின் தொடர்.

 • அதன் விளைவாக மீண்டும் செயலைச் செய்யும் போக்கு "கர்மா விதிப்படி,
 • உடல் உணர்வுள்ள உயிரினங்கள் பொதுவாக மற்றும் குறிப்பிட்டவைகளை எடுத்துக்கொள்கின்றன நிலைமைகளை
 • கூட்டு "கர்மா விதிப்படி, மற்றும் தனிப்பட்ட "கர்மா விதிப்படி,
 • உயிரியல், உடல் மற்றும் கர்ம அமைப்புகளின் பங்கு
 • வாழ்க்கைச் சக்கரத்தின் விளக்கம்
 • அசாத்தியம், மூன்று விஷங்கள்
 • அதிர்ஷ்டமான மற்றும் துரதிர்ஷ்டவசமான மறுபிறப்புகள்
 • வெவ்வேறு வகையான உயிரினங்கள்
 • சார்பு தோற்றத்தின் பன்னிரண்டு இணைப்புகள்
 • முன்னோக்கி மற்றும் பின்தங்கிய வரிசையில் காரண சார்பு

சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயற்கை 41: சார்ந்து எழுவது (பதிவிறக்க)

சிந்தனை புள்ளிகள்

 1. கருத்தில் கொள்ளுங்கள்: முதலில் நம் மனதில் ஆசை எழுகிறது, பின்னர் நம் ஆசைகள் விரக்தியடையும் போது (நாம் விரும்புவதைப் பெற முடியாதபோது), வரம்பு கோபம் உணர்வுகள் வரும். இதனுடன் சிறிது நேரம் செலவழித்து, உங்கள் சொந்த அனுபவத்திலிருந்து சில உதாரணங்களை உருவாக்கவும்.
 2. இயற்கை மற்றும் கர்ம விதிகள் இரண்டும் நாம் அனுபவிப்பதைப் பாதிக்கலாம். விளையாட்டில் உள்ள சட்டங்களை வேறுபடுத்தி சில உதாரணங்களை உருவாக்கவும்.
 3. நாம் என்ன காரணங்களை உருவாக்குகிறோம் என்பதைக் கண்டுபிடிப்பது முக்கியம். தனிநபர்களாகவும் சமூகமாகவும் நாம் என்ன காரணங்களை உருவாக்க விரும்புகிறோம்? 30 ஆண்டுகளில் நீங்கள் எங்கு இருக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதற்கு என்ன காரணங்களை உருவாக்க வேண்டும்?
 4. கருத்தில் கொள்ளுங்கள்: வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கணமும் விஷயங்கள் சிதைகின்றன. இந்தக் கண்ணோட்டத்தை (அறிவுப்பூர்வமாக அல்லது நடைமுறையில்) ஏற்க நீங்கள் போராடுகிறீர்களா, ஏன்?
 5. அதன் சொந்த சக்தியின் கீழ் எதுவும் இல்லை. நொடிக்கு நொடி விஷயங்கள் மாறுகின்றன. இதைப் பற்றிய விழிப்புணர்வோடு, உங்கள் நேரத்தை எவ்வாறு செலவிடுகிறீர்கள் என்பதைக் கவனியுங்கள். நீங்கள் அறத்தை உருவாக்குகிறீர்களா அல்லது அறம் அல்லாததை உருவாக்குகிறீர்களா?
வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.