அக் 10, 2021

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

இரக்கத்தை வளர்ப்பது

பொதுவான மனித நேயத்தை தழுவுதல்

தன்னையும் மற்றவர்களையும் சமன்படுத்தும் நடைமுறை, அதன் பலன்கள் மற்றும் பயத்தை வெல்வது பற்றிய பேச்சு…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பயம், பதட்டம் மற்றும் பிற உணர்ச்சிகள்

பதட்டத்தை வெல்வது

எதிர்பார்ப்புகளை நிர்வகிப்பதன் மூலமும் மாற்றத்திற்கு ஏற்ப மாற்றுவதன் மூலமும் பதட்டத்தை வெல்லுங்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்