துன்பங்கள் எழும் வரிசை

29 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்த இயல்பு

புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட தொடர்ச்சியான போதனைகளின் (பின்வாங்கல் மற்றும் வெள்ளி) ஒரு பகுதி சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்த இயல்பு, மூன்றாவது தொகுதி ஞானம் மற்றும் கருணை நூலகம் புனித தலாய் லாமா மற்றும் வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரான் ஆகியோரின் தொடர்.

 • துன்பங்கள் எழும் வரிசையின் இரண்டு வெவ்வேறு திட்டங்கள்
 • அறியாமை மற்றும் தனிப்பட்ட அடையாளத்தின் பார்வை ஒரே மாதிரியாகவோ அல்லது வேறுபட்டதாகவோ கருதப்படுகிறது
 • அறியாமை, சந்தேகம், தொடர்ந்து வேறு காட்சிகள் மற்றும் துன்பங்கள்
 • அறியாமை, துன்பங்கள், தொடர்ந்து பல்வேறு காட்சிகள் மற்றும் சந்தேகம்
 • சோங்கபாவின் விளக்கம்
 • துன்பங்கள் மற்றும் மனதின் இயல்பு
 • துன்பங்கள் ஏற்படுவதற்கு ஆறு முக்கிய காரணிகள்
 • துன்பங்களின் விதைகள், சில பொருள்களுடன் தொடர்பு மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் தாக்கங்கள்

சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயற்கை 29: துன்பங்கள் எழும் வரிசை (பதிவிறக்க)

சிந்தனை புள்ளிகள்

சோங்காப்பா இதை விரிவுபடுத்துகிறார் (LC 1:300):

ஒரு பார்வை போது தனிப்பட்ட அடையாளம் [அறியாமை] தன்னைப் பற்றிக் கொள்கிறது, தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இடையே பாகுபாடு எழுகிறது.

அந்த வேறுபாட்டை நீங்கள் செய்தவுடன், நீங்கள் ஆகிவிடுவீர்கள் இணைக்கப்பட்ட உங்களுடன் தொடர்புடையது மற்றும் விரோதமாக மற்றவர்களுடன் தொடர்புடையதை நோக்கி.

நீங்கள் சுயத்தை அவதானிக்கும்போது, ​​உங்கள் மனம் வீங்குகிறது அகந்தையின்].

இந்த சுயமே நித்தியமானது அல்லது அழிவுக்கு உட்பட்டது என்ற நம்பிக்கையை நீங்கள் வளர்த்துக் கொள்கிறீர்கள்.உச்சநிலையின் பார்வை].

சுய பார்வையின் மேலாதிக்கத்தை நீங்கள் நம்புகிறீர்கள்.பார்வை வைத்திருத்தல் தவறான காட்சிகள் உயர்ந்ததாக], மேலும் இதுபோன்ற தீங்கான நடைமுறைகளின் மேலாதிக்கத்தை நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் காட்சிகள் [விதிகள் மற்றும் நடைமுறைகளின் பார்வை]. இதேபோல், நீங்கள் அபிவிருத்தி செய்கிறீர்கள் தவறான பார்வை இது ஆசிரியர் போன்றவற்றின் இருப்பை மறுக்கிறது [புத்தர்], தன்னலமற்ற தன்மையைக் கற்பித்தவர் - கர்மா மற்றும் அதன் விளைவுகள், ஆரியர்களின் உண்மைகள், மூன்று நகைகள், மற்றும் முன்னும் பின்னுமாக; அல்லது நீங்கள் ஆகிறீர்கள் சந்தேகத்திற்குரியது அத்தகைய விஷயங்கள் உள்ளனவா அல்லது உண்மையா என்பது குறித்து.

 1. பயம், கவலை மற்றும் பதட்டம் ஆகியவை எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளன இணைப்பு?
 2. பாதுகாப்பு மற்றும் முன்கணிப்புக்கான நமது விருப்பம் எப்படி யதார்த்தத்துடன் முரண்படுகிறது? பாதுகாப்பு மற்றும் முன்கணிப்பு ஆகியவற்றைப் பெற நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் முயற்சிக்கும் வழிகள் யாவை? இது என்ன பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தியது? அடைக்கலம் எப்படி நம்பியிருக்கும் ஒன்றை நமக்கு வழங்குகிறது?
 3. இந்த மேற்கோளில் தியானிக்க வேண்டிய பல புள்ளிகள் உள்ளன. ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்தித்து, உங்கள் சொந்த அனுபவத்திலிருந்து, இவை எவ்வாறு ஒன்றிணைகின்றன. நீ பார்க்கிறாயா தவறான காட்சிகள் அல்லது உங்கள் வாழ்க்கையை வழிநடத்தும் விதிகள் மற்றும் நடைமுறைகள்?
 4. அவரது புனிதர் எழுதுகிறார்: "இது கவனிக்கத்தக்கது வைபாஷிகா வசுபந்து இடங்களின் பதிப்பு சந்தேகம் மற்றும் பல்வேறு துன்பகரமான பார்வைகள் தொந்தரவு உணர்ச்சிகளுக்கு முன் இணைப்பு, கோபம், மற்றும் ஆணவம், அதேசமயம் தர்மகீர்த்தியின் பதிப்பில் குழப்பமான உணர்ச்சிகள் முன் எழுகின்றன துன்பகரமான பார்வைகள் மற்றும் சந்தேகம்." (P106) இந்த இரண்டு ஆசிரியர்களும் அணுகுமுறையில் இந்த வேறுபாடுகளைக் கொண்டிருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?
 5. துன்பங்கள் ஏற்படுவதை எளிதாக்கும் ஆறு காரணிகளில் முதல் மூன்றைக் கவனியுங்கள் (துன்பங்களின் விதைகள், சில பொருள்களுடனான தொடர்பு மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் தாக்கங்கள்). தியானம் உங்கள் தனிப்பட்ட அனுபவத்திலிருந்து அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் குறிப்பிட்ட உதாரணங்களை உருவாக்கவும். இவற்றை எப்படி செய்வது நிலைமைகளை அன்றாட வாழ்க்கையில் உங்களைப் பாதிக்கிறதா?
வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.