ஜூன் 7, 2021

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ ஒரு தங்காவின் முன் கற்பிக்கும்போது புன்னகைக்கிறார்.
புத்த தியானம் 101

தியானம் 101: சமநிலை தியானம்

இரண்டு வழிகாட்டப்பட்ட தியானங்கள். எங்களுடைய நேர்மறையான குணங்களைத் தொடர்புகொள்வதற்கான தியானம் மற்றும் மற்றொன்று…

இடுகையைப் பார்க்கவும்