பிப்ரவரி 6, 2021

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

நீல வானம், சூரியன் மற்றும் பறவைகள் பறக்கும் சிறைக் கம்பிகளின் நிழல்.
காதல், கருணை மற்றும் போதிசிட்டா பற்றி

துன்பத்தை போதிசிட்டாவாக மாற்றுதல்

தொற்றுநோய்களின் சிரமங்கள் சிறையில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு சவாலாக உள்ளது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சிறைக் கம்பிகளுக்குப் பின்னால் நிற்கும் மனிதனின் நிழல்.
சிறைக் கவிதை

போதிசிட்டாவை வளர்ப்பது

ஆயுள் தண்டனை அனுபவிக்கும் ஒரு மனிதன் அச்ச உணர்வுகளை அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் இரக்கமாக மாற்றுகிறான்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பலிபீடத்தின் முன் நிற்கும் செரி மஞ்சள் ரோஜாக்களை வழங்குகிறார்.
பாதையில் நோயை எடுத்துக்கொள்வதில்

துன்பத்தை மாற்றும்

நோயின் காரணமாக நம் வாழ்க்கை மாறும்போது, ​​நாம் இன்னும் தர்மத்தை கடைப்பிடிக்கிறோம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்