செப் 26, 2020

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஒரு மரத்தடியில் மடியில் மலர் மாலையுடன் கூடிய பீடத்தில் குவான் யின் சிலை.
37 போதிசத்துவர்களின் நடைமுறைகள்

போதிசத்துவர்களின் 37 நடைமுறைகள்: வசனங்கள் 10-16

போதிசிட்டாவை வளர்ப்பதற்கான இரண்டு முறைகள் மற்றும் எப்படி மாற்றுவது என்பதை உள்ளடக்கிய வசனங்களின் வர்ணனை…

இடுகையைப் பார்க்கவும்