செப் 20, 2020

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

கெஷே தாதுல் நம்கியாலுடன் உள்ள கொள்கைகள்

புத்த மத கோட்பாடுகள்: கேள்வி மற்றும் பதில்கள் பகுதி 2

மனம் மற்றும் இன்னல்கள் பற்றிய கேள்விகளுக்கான பதில்கள், டென்னெட் பள்ளி வலியுறுத்தல்கள், மதிமுக இடையேயான வேறுபாடுகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்