ஜூலை 18, 2020

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மரக்கட்டைக்கு மேலே சாம்பல் வானத்தில் ஒரு வானவில் தோன்றும்.
மன்னிப்பு

குழப்பமான உணர்ச்சிகளைப் புரிந்துகொள்வது

ஒரு கேள்வி பதில் அமர்வை வழிநடத்தி, நமது குழப்பமான உணர்ச்சிகளை எப்படி புரிந்துகொள்வது என்பதை ஆராய்வது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரக்கட்டைக்கு மேலே சாம்பல் வானத்தில் ஒரு வானவில் தோன்றும்.
மன்னிப்பு

வெறுப்புகளை வைத்திருப்பதால் ஏற்படும் தீமைகள்

மன்னிப்புப் பரிசுப் பின்வாங்கலைத் தொடங்குதல், கோபத்தின் தீமைகளைப் பற்றி விவாதித்தல், கலாச்சாரத்தை முறியடித்தல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்