லவ்

லவ்

சிரிக்கும் புத்தரின் சிலையின் குளோசப்.

தி புத்தர் எல்லா நல்ல செயல்களையும் அன்பின் இதயத்துடன் ஒப்பிட முடியாது, அன்பின் இதயம் இல்லாமல் நல்ல செயல்கள் இருக்க முடியாது என்று சொல்வது சரிதான்.
அன்புதான் என்னை சிரிக்க வைக்கிறது.
மற்ற உணர்வுள்ள உயிரினங்கள் மீதான அன்புதான் என் மனப்பான்மையை என் சூழ்நிலையை மீறச் செய்கிறது.
அன்பு வெறுப்பு, கவலை, பயம் ஆகியவற்றை என் இதயத்தை இருட்டாக்குவதை மறுக்கிறது.
அனைத்து புத்தர்கள், போதிசத்துவர்கள் மற்றும் அர்ஹத்களின் பாதை அன்பு.
காதல் என்பது புன்னகை புத்தர்.
நீங்கள் அமைதியாக இருக்கிறீர்கள், ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள், அனுசரித்துச் செல்கிறீர்கள் என்பதை அன்பு உலகுக்குச் சொல்கிறது.
தேவைக்கு அதிகமாக சுமையாக இருப்பதாலும், சுமையாக இருப்பதாலும் காதல் தவிக்கிறது.
ஒவ்வொரு உணர்வுள்ள உயிரினங்களையும் வாழ்க்கை மற்றும் இரக்கத்திற்கு தகுதியானவர்களாக அன்பு ஒருங்கிணைக்கிறது மற்றும் நெட்வொர்க் செய்கிறது.
ஆசை, வெறுப்பு, அறியாமை ஆகியவற்றை விடுவிப்பவன் அன்பு.

மூலம் படம் DEZALB இருந்து Pixabay,.

விருந்தினர் ஆசிரியர்: அல் ஆர்.

இந்த தலைப்பில் மேலும்