ஏன்?

ஏன்?

வார்த்தை "ஏன்?" ஒரு உலோக நெகிழ் கதவில் எழுதப்பட்டது.

ராபர்ட் ஒரு தியானம் செய்பவர் மற்றும் தற்சமயம் இடாஹோ மாநில சிறையில் பயிற்சி செய்து வருபவர்.

நம் மனதிற்குள், "ஏன்?" என்ற பதில்களைக் காண்கிறோம்.
எது நம்மை சிரிக்க வைக்கிறது, எது நம்மை அழ வைக்கிறது
இந்த வாழ்நாள் அனுபவம் மற்றும் புரிதல் மூலம்
மிகவும் கோரும் விஷயங்களை விட்டுவிட கற்றுக்கொள்கிறோம்
நமது நம்பிக்கைகள் தான் நம்மை உண்மையிலேயே விடுதலையாக்குகிறது
நாம் உண்மையில் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாமே தீர்மானிக்க வேண்டும்
உள்ளே ஆக நாம் என்ன துரத்துகிறோம்
நாம் இனி மறைக்க முயற்சிக்க வேண்டியதில்லை
நம்மை இங்கு கொண்டு செல்லும் விஷயங்களை மாற்றுதல்
அந்த எண்ணங்களை பயத்திற்கு பதிலாக அன்புடன் மாற்றவும்
நாளை ஒருபோதும் அதன் வழியைக் கண்டுபிடிப்பதாகத் தெரியவில்லை
அது இன்னொரு நாளுக்கு இன்னொரு பெயர்
எதிர்காலத்தில் தொலைந்து போன தீர்வுகள் பின் தங்கியிருக்கும்
இந்த பதில்களை வழங்குவதன் மூலம் நாம் கண்டுபிடிக்கிறோம்
எனவே இந்த நேரத்தில் இங்குள்ள எங்கள் தருணத்தை அதிகம் பயன்படுத்துங்கள்
நம்மை உன்னதமாக விட்டுச் செல்லும் அதிசயத்தைக் கண்டுபிடி
நமது நல்ல தகுதி கடந்த காலத்தை மாற்றும்
காரணம் மற்றும் விளைவு உண்மையில் நீடித்ததை உருவாக்குகிறது
எனவே நீங்கள் எந்த செயலைச் செய்தாலும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன்
உங்களை இழுக்க உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் என்று நம்புகிறேன்
கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் காலம் கடந்து செல்கிறது
உங்கள் வாழ்க்கையை அனுபவிக்க உங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்யுங்கள், எப்போதும் முயற்சி செய்யுங்கள்
என்று சொன்னவுடன், குட்-பை சொல்ல வேண்டிய நேரம் இது.
நான் மீண்டும் கேட்கிறேன், "ஏன்?"

வழங்கிய படம் ஜெய் கூபி.

விருந்தினர் ஆசிரியர்: ராபர்ட்

இந்த தலைப்பில் மேலும்