இரக்கத்தை ஆராய்தல்

இரக்கத்தை ஆராய்தல்

இதன் போது வழங்கப்பட்ட தொடர் பேச்சுக்களின் ஒரு பகுதி ஸ்ரவஸ்தி அபேயின் ஆண்டு இளம் வயதினருக்கான பௌத்தத்தை ஆராய்தல் 2019 கோடையில் திட்டம்.

  • தைரியம் இரக்கத்தின் அடிப்படை
  • நம்முடைய சொந்த துன்பங்களுக்கு இரக்கமான அணுகுமுறையை எடுத்துக்கொள்வது
  • அச்சுறுத்தல், இயக்கி மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்புகள்
  • மற்றவர்களுடன் இணைதல்

இளம் வயது வந்தோர் வாரம் 03: இரக்கத்தை ஆராய்தல் (பதிவிறக்க)

டாக்டர். ரஸ்ஸல் கோல்ட்ஸ்

ரஸ்ஸல் எல். கோல்ட்ஸ் ஒரு மருத்துவ உளவியலாளர் மற்றும் ஸ்போகேன், WA க்கு வெளியே கிழக்கு வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியர். டாக்டர். கோல்ட்ஸ் தனது பிஎச்டி முடித்தார். 1999 இல் மிசிசிப்பி பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவ உளவியலில். அவர் உங்கள் கோபத்தை நிர்வகிப்பதற்கான இரக்க மனப்பான்மை வழிகாட்டி, திறந்த இதயத்துடன் வாழ்வது: அன்றாட வாழ்க்கையில் இரக்கத்தை எவ்வாறு வளர்ப்பது (துப்டன் சோட்ரான் உடன்), மற்றும், டென்னிஸ் டிர்ச் & உடன் லாரா சில்பர்ஸ்டீன், வரவிருக்கும் புத்த உளவியல் மற்றும் CBT: ஒரு பயிற்சியாளர் வழிகாட்டி. டாக்டர். கோல்ட்ஸ், இரக்க-ஃபோகஸ்டு தெரபி (CFT) மற்றும் நினைவாற்றல் மற்றும் இரக்க நடைமுறைகள் குறித்த பயிற்சிகள் மற்றும் பட்டறைகளை தொடர்ந்து நடத்துகிறார். அவரது தொழில்முறை நலன்கள் முதன்மையாக CFTயைப் பயன்படுத்துவதிலும், சிக்கல் நிறைந்த கோபம், அதிர்ச்சி, மனநிலை மற்றும் இணைப்பு தொடர்பான சிரமங்களால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு நினைவாற்றல் அணுகுமுறைகளிலும் உள்ளது. கோல்ட்ஸ் நேர்மறை உளவியல், PTSD, மனோதத்துவவியல், நினைவாற்றல் மற்றும் இரக்கம் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் ஆராய்ச்சியை வெளியிட்டு வழங்கியுள்ளார். அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில், டாக்டர் கோல்ட்ஸ் குடும்ப நேரம், வாசிப்பு, தியானம், வெளிப்புற நடவடிக்கைகள் மற்றும் இசையைக் கேட்பது மற்றும் வாசிப்பது ஆகியவற்றை ரசிக்கிறார்.

இந்த தலைப்பில் மேலும்