ஜூன் 10, 2019

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

பௌத்தம் ஏன் படிக்க வேண்டும்?

பாலின சமத்துவம் மற்றும் பௌத்தத்தின் எதிர்காலம்

மேற்கத்திய பௌத்தத்திற்கான பாலின சமத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்தை வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான் விவாதிக்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம் ஏன் படிக்க வேண்டும்?

புத்த vs கத்தோலிக்க நியமனம்

ஒரு கத்தோலிக்கராக வாழ்வதற்கு இடையே உள்ள சில ஒற்றுமைகள் மற்றும் வேறுபாடுகளை வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான் விளக்குகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம் ஏன் படிக்க வேண்டும்?

திபெத்திய புத்த கன்னியாஸ்திரிகளுக்கு முழு அர்ச்சனை

கன்னியாஸ்திரிகளுக்கான நியமனத்தைச் சுற்றியுள்ள சில சிக்கல்கள் மற்றும் சர்ச்சைகளை வணங்கிய துப்டன் சோட்ரான் விளக்குகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம் ஏன் படிக்க வேண்டும்?

மேற்குலகில் மடங்களின் தேவை

துப்டன் சோட்ரான், மடாலயங்களின் இருப்பு எவ்வாறு பல வழிகளில் பயனளிக்கிறது என்பதை விளக்குகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம் ஏன் படிக்க வேண்டும்?

புத்த துறவி அல்லது கன்னியாஸ்திரி ஆவது எப்படி

இந்த நேர்காணலில், புனித துப்டன் சோட்ரான், துறவறத்தைப் பற்றி சிந்திக்கும்போது உந்துதல் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை விளக்குகிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம் ஏன் படிக்க வேண்டும்?

துறவியாக அல்லது கன்னியாஸ்திரியாக வாழ்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

இந்த நேர்காணலில், மரியாதைக்குரிய துப்டன் சோட்ரான் எவ்வாறு ஒரு துறவியாக மாறுவது என்பது கவனச்சிதறலை நீக்கியது என்பதை விவரிக்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்