நவம்பர் 23, 2018

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

இரக்கத்தை வளர்ப்பது

குழப்பமான உலகில் இரக்கத்தின் சக்தி

பரந்த மனப்பான்மையை வளர்த்துக்கொள்வதன் மூலம் மற்ற உயிரினங்களுக்கு கருணையுடன் செயல்பட முடியும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 1 புத்த வழியை நெருங்குகிறது

நவீன உலகில் மதம்

வணக்கத்திற்குரிய துப்டென் தர்பா, "பௌத்த பாதையை அணுகுதல்" பக்கங்கள் 11-15 இன் ஊடாடும் மதிப்பாய்வை வழிநடத்துகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்