நாம் விரும்பும் நபராக மாறுதல்

நாம் விரும்பும் நபராக மாறுதல்

போது வழங்கப்பட்ட போதனைகளின் தொடரின் ஒரு பகுதி ஸ்ரவஸ்தி அபேயின் ஆண்டு இளம் வயதினருக்கான பௌத்தத்தை ஆராய்தல் 2018 இல் திட்டம்.

  • நமது உந்துதலைப் பற்றி தெளிவாக இருத்தல்
  • துன்பங்களைத் துறந்து நல்ல பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்ளுதல்
  • பொறுப்பை ஏற்று, நாம் எப்படி மாறுகிறோம் என்பதை வழிநடத்துதல்
  • நமது செயல்களின் குறுகிய மற்றும் நீண்ட கால விளைவுகளைப் பார்க்கிறோம்

இளம் வயது வந்தோர் வாரம் 2018 02: நாம் விரும்பும் நபராக மாறுதல் (பதிவிறக்க)

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.