4 மே, 2018

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

புத்திசாலித்தனமாகவும் அன்பாகவும் பேசுங்கள்

பேச்சின் மூன்றாவது நற்பண்பு: கடுமையான பேச்சு (பகுதி 1)

கடுமையான பேச்சில் மற்றவர்களைக் குறை கூறுவது, இழிவுபடுத்துவது மற்றும் அவமானப்படுத்துவது ஆகியவை அடங்கும். அல்லது மற்றவர்களை "வழிகாட்டி" என்று திட்டலாம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அமிதாபா, பச்சை தாரா மற்றும் வஜ்ரசத்வாவுடன் மூன்று ரஷ்ய பொம்மைகள் வரையப்பட்டுள்ளன.
அமிதாபா

அமிதாபாவின் தூய பூமியில் மீண்டும் பிறக்க பிரார்த்தனை: வி...

அமிதாபாவின் தூய பூமியில் மறுபிறவி எடுக்கவும், அங்கு போதனைகளைப் பெறவும், புரிந்து கொள்ளவும் ஆசைப்படுதல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அமிதாபா, பச்சை தாரா மற்றும் வஜ்ரசத்வாவுடன் மூன்று ரஷ்ய பொம்மைகள் வரையப்பட்டுள்ளன.
அமிதாபா

அமிதாபாவின் தூய பூமியில் மீண்டும் பிறக்க பிரார்த்தனை: வி...

அமிதாபாவின் தூய நிலத்தில் மீண்டும் பிறக்க லாமா சோங்கப்பாவின் பிரார்த்தனையின் விளக்கம். இந்த வகையான…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
கோம்சென் லாம்ரிம்

ஐந்து தவறுகள் மற்றும் எட்டு மாற்று மருந்துகளின் மதிப்பாய்வு

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சாம்டன் அவர்கள் ஐந்து தவறுகள் குறித்த கோம்சென் லாம்ரிம் பிரிவுகளை மதிப்பாய்வு செய்கிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்