சித்திரை 13, 2018

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

நாகார்ஜுனாவின் விலையுயர்ந்த மாலை

கடினமான காலங்களில் ஞானம்

ஒரு தலைவருக்கு நாகார்ஜுனாவின் அறிவுரைகள் நவீன காலத்திலும் தலைவர்களுக்கு எவ்வாறு பொருத்தமானது,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாட்காஸ்ட் விழிப்புக்கான பாதையின் நிலைகள்

அமைதியின் விமர்சனம்

மதிப்பிற்குரிய துப்டன் தர்பா அமைதி பற்றிய போதனைகளை மதிப்பாய்வு செய்கிறார், எதை உங்களுக்கானதாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதில் கவனம் செலுத்துகிறார்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்