சித்திரை 7, 2018

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

இடதுபுறத்தில் நெருப்பு மற்றும் வலதுபுறத்தில் பனியுடன் இணைந்த படம்.
தர்ம கவிதை

நெருப்பு மற்றும் பனி

குழப்பத்தால் சூழப்பட்ட நம் வாழ்க்கை இன்னும் அன்பிற்கு வடிவம் கொடுக்க முடியும். ஒரு மாணவர் கருதுகிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரியாதைக்குரிய பெண்டே துறவு அங்கிகளுக்காக அளவிடப்படுகிறது.
கன்னியாஸ்திரிகளுக்கான முழு அர்ச்சனை

பிக்ஷுனியாக மாறுதல்

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் பெண்டே தைவானில் குருத்துவம் பெற்ற அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்