நவம்பர் 30, 2017

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

மேற்கத்திய தத்துவம் மற்றும் ஆரம்பகால பௌத்த அறிவு

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் தர்பா மேற்கத்திய தத்துவம் மற்றும் அறிவியலில் இருந்து முக்கிய கருத்துக்களை மதிப்பாய்வு செய்கிறார், மற்றும் ஆரம்பகால பௌத்த...

இடுகையைப் பார்க்கவும்