குடும்ப வாழ்க்கை

குடும்ப வாழ்க்கை

போது வழங்கப்பட்ட போதனைகளின் தொடரின் ஒரு பகுதி ஸ்ரவஸ்தி அபேயின் ஆண்டு துறவற வாழ்க்கையை ஆராய்தல் 2017 இல் திட்டம்.

  • சம்சாரத்தில் பாதுகாப்பு இல்லை
  • பழக்கத்தின் உயிரினங்களாக இருப்பது
  • இப்போது நாம் செய்வது நமது மரணத்தின் நிலையை பாதிக்கிறது
  • ஆச்சார்யாவின் ஆலோசனை
  • முடி வெட்டுதல் மற்றும் குடும்பத்தை விட்டு வெளியேறுதல்
  • ஒரு விரிவான மனதை உருவாக்குதல் மற்றும் மாதிரியைப் பின்பற்றுதல் புத்தர்
  • நமது உணர்ச்சி நல்வாழ்வுக்கு பொறுப்பாக மாறுதல்

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.