ஆகஸ்ட் 3, 2017

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

பௌத்த தர்க்கம் மற்றும் விவாதம்

சிலாக்கியங்கள்

மரியாதைக்குரிய துப்டன் தர்பா முந்தைய போதனையிலிருந்து சுருக்கமான விவாதத்தை விரிவாகக் கூறுகிறார், இது பற்றிய நுண்ணறிவை வழங்குகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துறவு வாழ்க்கை 2017 ஆய்வு

வெளியே போகிறது

பௌத்த அர்ச்சனை விழா உரையிலிருந்து ஒரு போதனை, எப்போது இருக்க வேண்டும் என்பதை மையமாகக் கொண்டது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்