ஜூலை 7, 2017

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

கோம்சென் லாம்ரிம்

துணை போதிசத்வா நெறிமுறை கட்டுப்பாடுகள் 25-34

தொலைநோக்கு வலிமையுடன் தொடர்புடைய துணை போதிசத்வா நெறிமுறைக் கட்டுப்பாடுகளை முடித்தல் மற்றும் தொடர்புடையவர்களுக்கு கற்பித்தல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
அதன் பின்னால் சூரியக் கதிர்களுடன் நீட்டிய கை.
21 ஆம் நூற்றாண்டு பௌத்தர்கள்

இன்றைய உலகில் பௌத்தராக இருப்பது எப்படி

புனித தலாய் லாமா நமது மத மற்றும் ஆன்மீக விழுமியங்களை வைப்பதில் நடைமுறை ஆலோசனைகளை வழங்குகிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
இறுதிச் சடங்கு லோகோ
இறக்கும் மற்றும் இறந்தவர்களுக்கு உதவுதல்

இறப்பவர்களுக்கு உதவுவதற்கான ஒரு பௌத்த அணுகுமுறை

மரணம் பற்றிய புத்த மதக் கண்ணோட்டத்தை உள்ளடக்கிய ஒரு நேர்காணல், இறப்பதற்கு முன் நல்ல கர்மாவை உருவாக்க மற்றவர்களுக்கு உதவுவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வெள்ளை தாரா

மூன்று விதமான சந்தேகங்களை போக்குதல்

சந்தேகத்தின் வகைகள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு சமாளிப்பது மற்றும் எவ்வாறு தொடர்புகொள்வது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வெள்ளை தாரா

பெருந்தன்மைக்கு தடைகள்

தாராவின் பாதுகாப்பை நாம் தேடும் "கஞ்சத்தனத்தின் கட்டுகள்" மற்றும் "பற்றுதலின் வெள்ளம்".

இடுகையைப் பார்க்கவும்