ஜனவரி 9, 2017

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஷைனி மருந்து காப்ஸ்யூல்கள்
போதை பற்றி

மருந்துகளின் கவர்ச்சி

சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நபர் போதைப்பொருளுடன் தனது உறவை ஆராய்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
இதய வடிவிலான கிண்ணத்தில் பல வண்ண மிட்டாய்
போதை பற்றி

அடிமையாதல்

போதைப் பழக்கத்திலிருந்து மீள்வதற்கான முதல் படிகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
புத்தரின் முகத்தின் குளோசப்.
ஞானத்தை வளர்ப்பதில்

நம் அனைவரிடமும் உள்ள சங்கதி

சிறையில் இருக்கும் ஒருவர் புத்த மதத்தைப் பற்றிய தனது புரிதலைப் பயன்படுத்தி அனைத்து மதங்களுடனும் தொடர்பு கொள்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்