செப் 5, 2016

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2016

ஐந்து தடைகளுடன் வேலை

ஐந்து தடைகளில் மீதமுள்ள மூன்று: மந்தம் மற்றும் தூக்கம், அமைதியின்மை மற்றும் வருத்தம் மற்றும் சந்தேகம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்