செப் 4, 2016

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2016

தீய எண்ணத்தை வெல்வது

தவறான விருப்பத்தின் தடையை எவ்வாறு கண்டறிவது மற்றும் அதை அமைதிப்படுத்த அதனுடன் செயல்படுவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்