தாரா சாதனாவின் உளவியல்

தாரா சாதனாவின் உளவியல்

2015 இல் கிரீன் தாரா பின்வாங்கலின் போது வழங்கப்பட்ட போதனைகளின் ஒரு பகுதி. இந்த பின்வாங்கலின் போது வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான் உரையிலிருந்து கற்பித்தார் போதிசிட்டாவை போற்றும் விலைமதிப்பற்ற விளக்கு Khunu Rinpoche Tenzin Gyaltsen மூலம்.

 • தாராவை சிந்திக்க வழிகள்
 • சாதனாவின் உளவியல் பற்றிய கருத்து
  • அடைக்கலத்திற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு போதிசிட்டா
  • நான்கு அளவிட முடியாதவை
  • ஏழு மூட்டு பயிற்சி
  • மண்டலா பிரசாதம்
 • கேள்வி தூய நிலங்கள்

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.