ஜூன் 11, 2015

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் போதனைகள்

10 அதர்மங்களைக் கைவிடுதல், பகுதி 1

பத்து அறம் அல்லாத வழிகளில் முதல் ஐந்தின் மதிப்பாய்வு: கொலை, திருடுதல், பாலியல் தவறான நடத்தை, பொய்,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்