ஜூன் 10, 2015

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் மற்றும் வணக்கத்திற்குரிய சாம்டன் ஆகியோர் மேடான் சிறைக் கூடத்தில் கைதிகள் குழுவுடன் அமர்ந்துள்ளனர்.
சிறைத் தொண்டர்களால்

இந்தோனேசியாவில் சிறையில் இருக்கும் பெண்களுடன் தொடர்பு கொள்கிறது

இந்தோனேசியாவில் உள்ள பெண்கள் சிறைக்கு வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான் அவர்களுடன் சேர்ந்து விஜயம் செய்ததன் பிரதிபலிப்புகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாறைகளால் ஆன இதயம்.
கோபத்தை குணப்படுத்தும்

கோபத்தை இரக்கமாக மாற்றுதல்

உலகத்தையும் அதிலுள்ள உயிரினங்களையும் மறுசீரமைப்பதன் மூலம் கோபம் அடக்கப்படுவதில்லை, ஆனால் உள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சி

மகிழ்ச்சிக்கான பௌத்த அணுகுமுறை

என் மகிழ்ச்சியே மிக முக்கியமானது என்ற கண்ணோட்டத்தில் வாழ்வது உண்மையில் மகிழ்ச்சியற்ற நிலைக்கு இட்டுச் செல்கிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்