கதீன விழா 2015

கதீன விழா 2015

  • வரலாறு கதினா விழா, அங்கு பாமர சமூகம் புதிய துணிகளை வழங்குகிறது துறவி ஆடைகள்
  • நம்முடைய மற்றும் பிறரின் தகுதியை அங்கீகரித்து மகிழ்வதன் முக்கியத்துவம்
  • தர்மகுப்தாவிடமிருந்து படித்தல் வினயா அதன் மேல் கதினா
  • வழிகாட்டப்பட்ட தியானம் மகிழ்ச்சியில்

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.