ஜனவரி 31, 2015

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மெல்போர்ன் கடற்கரை, புளோரிடா.
மைண்ட்ஃபுல்னஸ் மீது

நான் பகல் கனவு காண்பதெல்லாம் இப்போது இங்கே இருக்கிறது

நாம் செய்கிற காரியங்களில் அதிக நிகழ்காலமாகவும், நன்றியுடனும், கவனத்துடனும் இருப்பதன் பிரதிபலிப்பு மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒதுக்கிட படம்
புத்தகங்கள்

பௌத்த மரபுகளுக்கிடையே உள்ள பொதுவான தன்மைகள்

"பௌத்தம்: ஒரு ஆசிரியர், பல மரபுகள்" என்ற புத்தகம் பல்வேறு விஷயங்களைப் பற்றிய மற்ற புத்தகங்களிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்