ஆகஸ்ட் 15, 2014

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சர்வ அறிவியலுக்கு பயணிக்க எளிதான பாதை

தாழ்வான பகுதிகள் மற்றும் அடைக்கலம்

பயிற்சியைத் தூண்டுவதற்கும் புகலிடத்தை ஆழமாக்குவதற்கும் குறைந்த மறுபிறப்பின் சாத்தியத்தை பிரதிபலிக்கிறது. குணங்கள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துறவு வாழ்க்கை 2014 ஆய்வு

சங்கத்தின் ஆறு இசைவுகள்

துறவற சமூகத்தில் ஒத்துழைப்பு, ஒற்றுமை மற்றும் எளிமை ஆகியவற்றில் தொகுக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை வழிநடத்தும் முறைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்