ஆகஸ்ட் 7, 2014

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மையத்தில் வெள்ளைத் தாமரையுடன் கையால் செய்யப்பட்ட நீல நிறப் போர்வை.
சிறை தர்மம்

சிறையில் அடைக்கப்பட்டவர்களின் தர்ம கலைப்படைப்பு

சிறையில் உள்ளவர்கள் தங்கள் படைப்பாற்றல் மற்றும் தர்மத்தின் மீதான பக்தியை அழகான படைப்புகள் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறார்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துறவு வாழ்க்கை 2014 ஆய்வு

புத்தர் எழுந்த பிறகு

நியமிப்பதற்கான உறுதியான உந்துதலை உருவாக்குதல், புத்தர் ஒவ்வொரு வகை நபர்களுக்கும் எவ்வாறு கற்பித்தார், மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஆர்யதேவாவின் 400 சரணங்கள்

அத்தியாயம் 11: வசனங்கள் 266-275

நிலையற்ற தன்மைக்கும் காலத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு. உண்மையிலேயே இருக்கும் நிகழ்காலத்தை மறுப்பது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஞானத்தின் ரத்தினங்கள்

வசனம் 44: சந்தேகத்தின் சக்திவாய்ந்த பேய்

தவறான முடிவை நோக்கிச் செல்லும் சந்தேகத்தின் தடையானது நமது ஆன்மீகப் பயிற்சியை முற்றிலுமாக அழித்துவிடும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்