ஜூன் 2, 2014

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஞானத்தின் ரத்தினங்கள்

வசனம் 10: நண்பர்களை தவறாக வழிநடத்துதல்

தவறாக வழிநடத்தும் நண்பர்கள் அன்பானவர்களாகத் தோன்றினாலும், நமது நெறிமுறைகள் மற்றும் கொள்கைகளில் இருந்து விலகி நம்மை ஊக்குவிக்கலாம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்