சித்திரை 27, 2014

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

இரண்டு மரங்களின் நிழல்களுக்கு இடையே இளஞ்சிவப்பு சூரிய அஸ்தமன வானம்.
வீல் ஆஃப் ஷார்ப் வெபன்ஸ் ரிட்ரீட் 2014

நேர்மறை பழக்கங்களை வளர்ப்பது

நமது பழக்கவழக்க எதிர்வினைகள் மற்றும் மன நிலைகளை எவ்வாறு மாற்றுவது மற்றும் எவ்வாறு தொடர்புகொள்வது என்பதைக் கற்றுக்கொள்வது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்