பிப்ரவரி 10, 2014

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2014

பணியிடத்தில் நெறிமுறை நடத்தை பற்றிய கூடுதல் எண்ணங்கள்

ஒருவரின் ஒரு பகுதியாக எதிர்பார்க்கப்பட்டால் ஒருவர் பொய் சொல்ல வேண்டுமா இல்லையா என்பதை விவாதிக்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2014

எங்கள் குப்பைகளை போடுகிறோம்

வஜ்ராசத்வா பின்வாங்கலின் போது வலி, நோய் மற்றும் சுத்திகரிப்பு ஆகியவற்றுடன் பணிபுரியும் நுண்ணறிவுகளைப் பகிர்ந்து கொள்கிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்