ஆகஸ்ட் 29, 2013

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஒதுக்கிட படம்
புத்தகங்கள்

நல்ல இதயத்தை வளர்க்கும்

அவரது புனித தலாய் லாமா ஒரு இரக்கமுள்ள உந்துதலை வளர்ப்பதன் முக்கியத்துவத்தை பிரதிபலிக்கிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஆர்யதேவாவின் 400 சரணங்கள்

அத்தியாயம் 5: வசனங்கள் 117-125

ஆரிய போதிசத்துவர்களின் குணங்களும் சூப்பர் அறிவு போதிசத்துவர்களும் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்ய அடைகிறார்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்